Menu

Trelewis Primary School

Ysgol Gynradd Trelewis

Welcome

Dosbarth Glas

Hwyl Fawr Ffrindiau_Llangrannog Dros Nos

Hwyl Fawr Ffrindiau_Llangrannog Dros Nos

Caru Canu | Franz o Wlad Awstria (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant. A Welsh children's song.

Mae siarad Cymraeg fel magic

Uploaded by Mudiad Meithrin on 2020-06-04.

Hwyl gyda Martyn Geraint

Uploaded by Menter Caerffili on 2020-06-03.

Canu Roc a Rôl - Caryl Parry Jones

© Hawlfraint Caryl Parry Jones Nid oes gan Sôn am Lyfra unrhyw hawliau dros y gerddoriaeth. Rydym wedi ei uwchlwytho er mwynhad personol/addysgiadol gan nad yw'r caset ar gael bellach. Sain caset C630N

Aderyn Melyn

Cân hwyliog draddodiadol am aderyn melyn i fyny yn y goeden banana. A fun traditional Welsh children's song about a yellow bird in the banana tree.

YEAR 3 - CHRISTMAS CONCERT SONGS

We Must Travel Home

The Shepherds Hey!

The Innkeepers' Tango

Life Has Changed

Disco Star

Camel Funk

Angel

Spread The word

Top